Daily Snapshot
2019-09-13
Shigotouma, Suidobashi, Tokyo