Daily Snapshot

Shigotouma, Suidobashi, Tokyo 2019-09-13