Daily Snapshot

Ikebukuro, Toshima, Tokyo 2020-07-29