Daily Snapshot

Yurakucho, Chiyoda, Tokyo 2020-11-27